smiley कृपया टेन्डर सम्बन्धि सुचनाको लागि सार्वजनिक खरिद / बोलपत्र मा हेर्नु होला | धन्यवाद | smiley

Mr. Meghnath Rijal

Email: 
meghnath.rijal@nepal.gov.np
Phone: 
9858732111