FAQs Complain Problems

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय–पत्र वितरण शुभारम्भ

२७ औ अन्तराष्ट्रीय अपाङ्गता दिवसको अवसरमा आज मिति २०७५।८।१७ गते यस नगरपालिकाका नगरप्रमुख श्री कर्ण बहादुर हमालज्यू बाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय–पत्र वितरण कार्यको शुभारम्भ भएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । साथै  सरोकारवालाहरूले  अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय–पत्र प्राप्तिकालागी आ–आफ्नो वडा कार्यालयमा सम्पर्क गरी तोकिएको ढाँचामा फाराम भरि वडाको सिफारिस साथ यस कार्यालयमा सम्पर्क गर्न हुन अनुरोध छ ।