“राष्ट्रिय स्वाभिमान, कल्याणकारी राज्य, सामाजिक सुरक्षा र समृद्धिः गाउँ सहरको विकास, जनताको सरोकार !,सडक, खानेपानी, शिक्षा, सञ्चार, स्वास्थ्य, सुरक्षा, कृषि, वन तथा पर्यटन सहितको आधुनिक कृष्णपुर नगर !!”

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय–पत्र वितरण शुभारम्भ

२७ औ अन्तराष्ट्रीय अपाङ्गता दिवसको अवसरमा आज मिति २०७५।८।१७ गते यस नगरपालिकाका नगरप्रमुख श्री कर्ण बहादुर हमालज्यू बाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय–पत्र वितरण कार्यको शुभारम्भ भएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । साथै  सरोकारवालाहरूले  अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय–पत्र प्राप्तिकालागी आ–आफ्नो वडा कार्यालयमा सम्पर्क गरी तोकिएको ढाँचामा फाराम भरि वडाको सिफारिस साथ यस कार्यालयमा सम्पर्क गर्न हुन अनुरोध छ ।