“राष्ट्रिय स्वाभिमान, कल्याणकारी राज्य, सामाजिक सुरक्षा र समृद्धिः गाउँ सहरको विकास, जनताको सरोकार !,सडक, खानेपानी, शिक्षा, सञ्चार, स्वास्थ्य, सुरक्षा, कृषि, वन तथा पर्यटन सहितको आधुनिक कृष्णपुर नगर !!”

आ.व. २०७५/०७६ को लागि ढुंगा, गिट्टी, वालुवा लगायतको कर तथा शुल्क संकलनको ठेक्का सम्बन्धि बोलपत्र आवहंको सूचना

Thekka krishnapur municipality
Supporting Documents: 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.