“राष्ट्रिय स्वाभिमान, कल्याणकारी राज्य, सामाजिक सुरक्षा र समृद्धिः गाउँ सहरको विकास, जनताको सरोकार !,सडक, खानेपानी, शिक्षा, सञ्चार, स्वास्थ्य, सुरक्षा, कृषि, वन तथा पर्यटन सहितको आधुनिक कृष्णपुर नगर !!”

कर तथा शुल्कहरुको दररेट

आर्थिक ऐन २०७५ मा कर तथा शुल्कहरु निर्धारण गरिएको छ ।

Documents: 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.