“राष्ट्रिय स्वाभिमान, कल्याणकारी राज्य, सामाजिक सुरक्षा र समृद्धिः गाउँ सहरको विकास, जनताको सरोकार !,सडक, खानेपानी, शिक्षा, सञ्चार, स्वास्थ्य, सुरक्षा, कृषि, वन तथा पर्यटन सहितको आधुनिक कृष्णपुर नगर !!”

जनताको तटबन्ध कार्यक्रम, फिल्ड कार्यालय नं ७, कंचनपुरको प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण (IEE) सम्बन्धि सुचना टाँस गरिएको सम्बन्धमा

Supporting Documents: 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.