smiley कृपया टेन्डर सम्बन्धि सुचनाको लागि सार्वजनिक खरिद / बोलपत्र मा हेर्नु होला | धन्यवाद | smiley

श्री मदन राज पाण्डेय

Email: 
madan573@gmail.com
Phone: 
९८४८७२२७१७

नाम : मदन राज पाण्डेय

पद : सुचना प्रविधि अधिकृत (IT Officer)

शक्षिक योग्यता  : MScIT