smiley कृपया टेन्डर सम्बन्धि सुचनाको लागि सार्वजनिक खरिद / बोलपत्र मा हेर्नु होला | धन्यवाद | smiley

जनप्रतिनिधि

Photo Name Designation Phone Email
Mr. Karna bahadur Hamal Mayor 9858750621
Miss Ramita Rana Deputy Mayor 9815667792 ramita7920@gmail.com