FAQs Complain Problems

News and Notices

१५ सैयाको अस्पताल सम्बन्धमा

यस कृष्णपुर नगरपालिका एवं राजेन्द्र निर्माण सेवाका बिच मिति २०७८/०२/०६ गतेका दिन कृष्णपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर ५ र ८ मा निर्माण हुन लागेको १५ सैयाको अस्पतालको सम्झौता भएको छ ।

Pages