FAQs Complain Problems

News and Notices

सूचना

कृष्णपुर नगरपालिकाको ९ न वडा कार्यालयमा ईन्टरनेट संचालन

मिति २०७६-०४-१७ गतेका दिन देखी कृष्णपुर नगरपालिकाको ९ न वडा कार्यालयमा Wimax प्रविधिको 512kbps bandwidth भएको unlimited ईन्टरनेट सुचारु भएको छ । 

Pages