smiley कृपया टेन्डर सम्बन्धि सुचनाको लागि सार्वजनिक खरिद / बोलपत्र मा हेर्नु होला | धन्यवाद | smiley

ह्युमपाइप तथा विधुतीय पोल खरिद सम्बन्धि दरभाउपत्र आवहान गरिएको सूचना

bolpatra aawahan
Supporting Documents: