“राष्ट्रिय स्वाभिमान, कल्याणकारी राज्य, सामाजिक सुरक्षा र समृद्धिः गाउँ सहरको विकास, जनताको सरोकार !,सडक, खानेपानी, शिक्षा, सञ्चार, स्वास्थ्य, सुरक्षा, कृषि, वन तथा पर्यटन सहितको आधुनिक कृष्णपुर नगर !!”

ह्युमपाइप तथा विधुतीय पोल खरिद सम्बन्धि दरभाउपत्र आवहान गरिएको सूचना

bolpatra aawahan
Supporting Documents: 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.