smiley कृपया टेन्डर सम्बन्धि सुचनाको लागि सार्वजनिक खरिद / बोलपत्र मा हेर्नु होला | धन्यवाद | smiley

राजपत्र

राजपत्रहरु Documents Post date
मदिरा बिक्रि वितरण, व्यवस्थापन तथा नियमन कार्यविधि २०७४ PDF icon Madira.pdf 2 weeks 2 days ago
नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली २०७४ PDF icon Karyasampadan Niyamawali.pdf 2 weeks 2 days ago
कार्यपालिका अन्तर्गत समिति/उपसमिति गठन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ PDF icon karyapalika samiti upasamiti gathan karyabidhi.pdf 2 weeks 2 days ago
ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण कार्यविधि २०७४ PDF icon Jestha nagarik parichaya patra witaran karyabidhi.pdf 2 weeks 2 days ago
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धि कार्यविधि PDF icon Gha Barga Nirman Byabsayi ijajat.pdf 2 weeks 2 days ago
छाडा चौपाया नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७४ PDF icon Chadachaupaya.pdf 2 weeks 4 days ago
व्यकहो लोडर संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७४ PDF icon BAckho loader sanchalan byabsthapan nirdesika.pdf 2 weeks 4 days ago
आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ PDF icon Arthik Karyabidhi Ain.pdf 2 weeks 4 days ago
आधारभूत तहको अन्तिम परिक्षा संचालन कार्यविधि २०७४ PDF icon Adharbhut tahako antimExam Sanchalan karyabidhi Rajpatra.pdf 2 weeks 6 days ago
कृष्णपुर नगर कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७४ PDF icon adesh ra adhikarpatra pramanikarn karyabidhi.pdf 2 weeks 6 days ago