FAQs Complain Problems

वडा नं १

सम्पर्क नं
सि.नं. नाम  पद  लिङ्ग सम्पर्क नं 
मोहन बहादुर बस्नेत वडा अध्यक्ष पुरुष 984-8630088
बिमला कुमारी थापा महिला सदस्य महिला 981-0650293
सिता देवी सार्की दलित महिला सदस्य महिला 981-0611953
काली दास डगौरा सदस्य पुरुष 980-6450944
तेज बहादुर चौधरी सदस्य पुरुष 981-0634810

 

Nepali
Population: 
5573
Ward Contact Number: 
984-8630088