smiley कृपया टेन्डर सम्बन्धि सुचनाको लागि सार्वजनिक खरिद / बोलपत्र मा हेर्नु होला | धन्यवाद | smiley

सूचना तथा समाचार

कृष्णपुर नगरपालिकामा एम्बुलेन्स सेवा सुचारु

कृष्णपुर नगरपालिकाले अब एम्बुलेन्स सेवा समेत उपलब्ध गराउन सक्षम हुने भएको छ । नगरपालिकाबाट विनियोजित बजेट अन्तरगत खरिद गरिएको यो एम्बुलेन्स २०७५॥०८॥२७ मा यस नगरपालिकामा आईपुगेको हो ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय–पत्र वितरण शुभारम्भ

२७ औ अन्तराष्ट्रीय अपाङ्गता दिवसको अवसरमा आज मिति २०७५।८।१७ गते यस नगरपालिकाका नगरप्रमुख श्री कर्ण बहादुर हमालज्यू बाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय–पत्र वितरण कार्यको शुभारम्भ भएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । साथै  सरोकारवालाहरूले  अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय–पत्र प्राप्तिकालागी आ–आफ्नो वडा कार्

Pages