FAQs Complain Problems

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

Read More

सुन्दर कृष्णपुर

Read More

कृष्णपुर नगरपालिका परिचय

कृष्णपुर नगरपालिका एक सुन्दर र प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण नगरपालिका हो । कृष्णपुर गा.वि.स. नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७२/०५/३१ गतेको निर्णय अनुसार नगरपालिका घोषणा भई प्रदेश नम्बर सात अन्तरगत कञ्चनपुर जिल्लाको पुर्वी सिमानामा अवस्थित छ । कञ्चनपुर जिल्लाको पुर्वी सिमानामा रहेको साविक कृष्णपुर नगरपालिका, साविक रैकवार विचवा गा.वि.स र साविक देखतभुलि गा.वि.स वार्ड नं. ९ को क्षेत्रफल भित्र पर्ने सम्पूर्ण क्षेत्र कृष्णपुर नगरपालिका हो । वि.सं. २०६८ को जनगणा अनुसार यस नगरपालिकामा १०,०१६ घरधुरी र ५६,१२० जनसंख्या रहेकोमा हाल बृद्धि भएको अवस्था छ । वि.स.

Facebook

Elected Officials

9858784561
ramita7920@gmail.com

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- १ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- दिपक सिंह धामी
सेवा दिने कार्यालयः- नगरपालिका कार्यालय (राजस्व नीति तथा प्रशासन उप-शाखा
सेवा शुल्कः- नगरपालिकाको कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-
  • नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र प्रतिलिपि तथा सक्कल
  • नागरिकताको प्रमाणपत्र 
  • जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा प्रतिलिपि र सक्कल लालपुर्जा 
  • सम्पत्ती हलवालाको नाम, नाता उल्लेख
  • गत वर्ष नगरपालिकालाई सम्पूर्ण कर बुझाएको प्रमाण 

जानकारी