FAQs Complain Problems

सम्पर्क

केहि महत्वपूर्ण सम्पर्कहरु 

फोन नं. ०९९४१२०४६
ई-मेल: info@krishnapurmun.gov.npito.krishnapurmun@gmail.com
Audio Notice: 1618-099-412046
कृष्णपुर स्वास्थ्य चौकी, कंचनपुर - ०९९-४१२०१७
कृष्णपुर नगरपालिका एम्बुलेन्स सेवा - ९८६५५७६००७
Google Plus Code: RFPP+P3,Krishnapur, Nepal

CAPTCHA
यो प्रश्न तपाईं एक मानव अतिथि हो र स्वचालित स्पैम प्रस्तुतिहरु रोक्न या छैन परीक्षण को लागि छ।
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.